| HOME | WESTERMO | WAGO | ELPRO | KONTAKT |


          Kao i ostala područja visoke tehnologije željeznice za sobom povlače mnoštvo pratećih znanja i vještina, koje je potrebno konstantno unaprijeđivati kako bi se održao korak sa rapidnim razvojem tehnologije. Tu činjenicu dodatno komplicira prijevod izvorne dokumentacije na jezik čitatelja, kao i pojmovi koje svaki proizvođač koristi u opisu svoje opreme i tehnologija. Za pregled većine specifičnih pojmova, izraza i kratica korištenih u željeznicama i ostalim industrijama vezanim za promet pogledajte izvod iz Pojmovnika za statistiku prometa koji se bavi željezničkom terminologijom.
(Dostupan je i čitavi Pojmovnik za statistiku prometa (četvrto izdanje) Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.)


ROLLING STOCK -
pojam obuhvaća željeznička vozila i svu opremu namjenjenu ugradnji na željeznička vozila. Iako se može prevesti na hrvatski jezik kao "vozni park" ili "željeznički vozni park" rolling stock se više koristi u označavanju komponenti, uređaja, tehnologija i certifikata namijenjenih za primjenu u pokretnoj sredini kakva je željezničko vozilo. Pojam "pokretna platforma" je jednako nedostatan za puno značenje iz sličnih razloga.

ONBOARD ili ON-BOARD -
sličnog značenja kao i rolling stock, ponekad se koristi u istom kontekstu sa identičnim značenjem. Onboard preciznije definira primjenu na (željezničkim) vozilima i često se koristi u klasifikaciji ili označavanju svojstva opreme.

TRACKSIDE -
pojam koji označava komponente, uređaje, tehnologije i certifikate za upotrebu u pratećim sustavima željezničke industrije. Iako ime to naslućuje (eng. track - pruga, side - pored, strana, bočno) trackside ne označava samo uređaje koji prate prugu (npr. signalizacija, vodovi, podstanice itd.) već i sve prateće željezničke sustave kao što su npr. GPS lociranje, centralizirani sustav za nadgledanje željezničkog prometa i sl.

Povratak na prethodnu stranicu

Westermo u željeznicama
Westermo oprema
Westermo certifikati
Westermo reference
Ethernet na vlakovima
Westermo rješenja za željezničke primjene
Wago u
željeznicama
Wago oprema
Wago certifikati
Wago reference

MICROSTAR - partner u automatizaciji željezničkog prometa
Sajmovi željezničke industrije