| HOME | WESTERMO | WAGO | ELPRO | KONTAKT |
EN 501 55 - Rolling Stock standard

Da bi u potpunosti odgovarao EN 50155 proizvod mora udovoljavati nizu zahtjevnih standarda koji pokrivaju EMC, vibracije i napajanje.
U dodatku na ovo proizvodno postrojenej mora osigurati 24 satno temparaturno testiranje svake jedinice. Westermo je jedinstveno pozicioniran za navedeni test sa svojim vrhunskim proizvodnim postrojenjem u Švedskoj.

 • Puni opseg zahtjeva uključujući mehanički šok, vibracije, temparaturu i EMC
   
  • podložan 85°C (185°F) topline bez vlage
  • ambijentalna temparatura -40°C (-40°F) do +70°C(158°F)
  • otpornost na vibracije do 10 G po IEC 61373 Kategorija 1 Klasa B
  • imunost na brze tranzijente 5 kV (u skladu sa IEC 61000-4-4)
  • otpornost na prenapon 8.4 kV (u skladu sa EN50155, IEC 61000-6-4 i EN50124-1)
  • 1.5 RMS izolacija (u skladu sa EN 50124-1)
  • imunost na magnetsko polje frekvencijske snage 300 A/m (u skladu sa EN/IEC 61000-4-8)
  • niska provodljiva emisija (sa marginom >14 dB prema EN 50121-3-2)
  • EN 50155 zahtjevi na napajanje
    
   • 10 ms prekid napajanja
   • 24V, 48V, 72V, 96V i 110V DC su nominalne vrijenosti
   • nivo napajanja do 40% iznad nominalnog

EN 50121-4 trackside standard

          EN 50121-4 definira principe ponašanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i upravljačke procese za postizanje EMC na sučeljima između željezničke infrastrukture i vlakova. Svrha ovoh standarda je specificiranje zahtjeva na EMC emisiju i imunost za željezničke proizvode, i za željeznicu kao instalaciju.
          Ova europska norma primjenjuje na signalne i telekomunikacijske uređaje koji su ugrađeni u željezničkom okruženju.
          Norma određuje granice za emisije i imunitet i daje kriterije za signalizacijsku i telekomunikacijsku (S&T) opremu koja može interferirati s drugim uređajima u željezničkom okruženju, ili povećati ukupne emisije u željezničkom okruženju izvan granica određenih u odgovarajućem standardu, i tako riskirati izazivanje elektro-magnetske smetnje (EMI) za uređaje izvan željezničkog sustava.
          Uređaji koji odgovaraju emisijskim razinama definiranim u EN 50081-2 odgovarati će emisijskim zahtjevima ovog standarda. Imunološke razine definirane za uređaj će u većini slučajeva omogućiti uređaju radno ponašanje kakvo je zamišljeno u željezničkom okruženju.
          Ovaj standard ne navodi osnovne osobne sigurnosne zahtjeve za uređaje kao što su zaštita od električnog udara, nesigurnog rada, koordiniranje insulacije i srodnih dielektričnih ispitivanja. Zahtjevi su razvijeni za i odnose se na uređaje tijekom rada u normalnim uvjetima. Zahtjevi i metode ispitivanja također se primjenjuju na S&T podatke i vodove spojene na opremu koja se testira.
          Ograničenja frekvencije na zahtjeve za emisije i imunost su do 400 GHz. U ovom trenutku testiranje nije definirano za frekvencije ispod 150 kHz (osim temeljnih frekvencija tračnica) i iznad 1 GHz zbog teškoća u određivanju odgovarajuće metode ispitivanja.


Tehnologija dizajnirana za teške uvjete

          Westermo redovito testira svoje proizvode kako bi se osigurala kvaliteta i sigurnost, dva čimbenika koji igraju najveću ulogu u razvoju i proizvodnji Westermo proizvoda. Westermo proizvodi su certificirani i odobreni od strane nekih od institucija sa najvećim kredibilitetom u svijetu što se tiče sukladnosti proizvoda.

II 3G EEx nA IIT5 - ATEX direktiva propisuje koja oprema je dozvoljena u sredinama sa poterncijalno eksplozivnom atmosferom. Iako je EU izvorno razvila ovu direktivu sada se primjenjuje u cijelom svijetu.

Class 1, Division 2 - ekvivalentna Ex klasifikaciji koju Westermo proizvodi imaju u skladu sa ATEX direktivom, ali za Američko i Kanadsko tržište. Westermo je pribavio Class 1, Division 2 certifikat kroz nezavisnu certifikacijsku kuću FM Approvals.

DNV - vodeći međunarodni pružatelj usluga za upravljanje rizikom, Det Norske Veritas (DNV) je odobrio Westermo proizvode za brodarske upotrebe po DNV Standardu za Certificiranje 2.4:2006 (pokriva zahtjeve u IACS UR E10:2006). Ovo odobrenje od nezavisne treće strane dokazuje Westermo sukladnost po nacionalnim i međunarodnim standardima.

IndustrialIT - IndustrialIT inicijativa je program odobrenja koji je osmislio ABB. Od certificiranja na niskom nivou koje osigurava laganu upotrebu jednostavnijih komponenti do viših nivoa za proizvode sa procesorima za obradu informacija, IndustrialIT pomaže korisnicima da integriraju ABB i proizvode ABB tehnoloških partnera.

UL odobrenje - sigurnosni standard primjenjiv na opremu u Informacijskim Tehnologijama koji specificira zahjeve namjenjene smanjenju rizika od vatre, električnog šoka ili ozljeda za operatera ili nestručnu osobu koja može doći u kontakt sa opremom; kao i za servisera gdje je to posebno naznačeno. Ovaj standard je namjenjen smanjenju tih rizika uz poštivanje instalirane opreme, bilo da se sastoji od sustava međuspojenih jedinica ili od nezavisnih jedinica, podložnih instalaciji, radu i održavanju opreme na način koji propisuje proizvođač.

IEC 61850-3 - međunarodni standard za sustave trafostanica. Standard omogućuje integraciju svih zaštitnih, kontrolnih, mjernih i nadzornih funkcija unutar trafostanice. Kombinira pogodnosti Etherneta sa performansama i sigurnošću, što je ključno u današnjim sustavima trafostanica.

Općenito svi Westermo proizvodi odgovaraju sukladnosti po EN 61000-6-2 za imunost u industrijskim sredinama i po EN 61000-6-3 za zračenje u stambenim, komercijalnim i okruženjma lake industrije. EN 60950 i UL 60950 za UL odobrene proizvode.


          Osim DNV certifikata specifičnog za industriju u nautičkom sektoru, Westermo oprema je sukladna sa nizom drugih internacionalnih standarda koji uključuju ATEX, Industrial IT, UL i CSA. Odobrena oprema uključuje Ethernet ekstendere, preklopnike (switcheve) i media konvertere.

          ATEX sukladni proizvodi su Wolverine DDW-120 Ethernet ekstender i RedFox industrijski routing preklopnik. DDW-120 je sukladan sa Ex nA IIC T4 Gc, a RedFox sa Ex nA IIC T4 Gc i Ex tc IIC Dc što oba uređaja čini prikladnima za instalacije u potencialno eksplozivnim sredinama.

          Proizvodi odobreni po ABB Industrial IT standardu su Lynx+ kompaktni layer3 Ethernet preklopnik, RedFox serija, Wolverine DDW-225 industrijski Ethernet SHDSL ekstender i ODW-642 optički modem. ABB-ova Industrial IT inicijativa je program odobrenja koji pomaže korisnicima da integriraju opremu ABB-a i njihovih tehnoloških partnera. Westermo proizvodi su testirani i certificirani za sukladnost po Industrial IT standardima i normama.

          UL i CSA odobrenja odnose se na Lynx+ Ethernet preklopnik koji odgovara standardima za sigurnost kako je propisano od strane Underwriters Laboratories, Inc., (UL). Poznato nezavisno tijelo UL Company koje obavlja ispitivanja sigurnosti na brojnim proizvodima izdalo je Certificate of Compliance za Lynx+ gdje se navodi prolaz testova električne sigurnosti po UL 60950-1 2nd Edition standardu sigurnosti i Canadian Standards Authority (CSA) standardu C22,2 No. 60950-1-07, 2nd Edition. Dobavljanje tih standarda čini Lynx+ seriju Ethernet preklopnika pogodnom za aplikacije u Sjevernoj Americi i Kanadi, i naravno za ugradnju u proizvodima i rješenjima namjenjenim tom području.

          Westermo sustav upravljanja kvalitetom je postavljen sa jednom svrhom: osigurati zadovoljstvo korisnika. Sustav je odobren od strane DNV i u sukladnosti je sa ISO 9001 standardima. "Zvijezda vodilja" firme Westermo kao multinacionalne kompanije i globalnog lidera u robusnim industrijskim komunikacijma jest usvojena strategija kvalitete (Quality Policy), koju se usko integrira sa strateškim poslovnim planovima.

WESTERMO QUALITY POLICY

Westermo Teleindustri AB se zalaže za kvalitetu. U tu svrhu, nastojimo pružiti proizvode, robu i usluge na način koji odražava našu posvećenost strategiji kvalitete kako je navedeno u nastavku:
■ Razumjeti zahtjeve i potrebe naših kupaca, i uključene regulative,
   tako da razvijemo, proizvedemo i ponudimo prave proizvode.
■ Pružiti našim kupcima izvrsnu podršku tijekom čitavog poslovnog
   procesa.
■ Održati naše neprekidno nastojanje za još većom kvalitetom
   i učinkovitošću.

   Gore navedena strategija sadržava naša temeljne poglede na kvalitetu i utječe na način na koji se ponašamo i organiziramo naš posao. Također podržavaju naš glavni cilj kao kompanije: biti održiv, konkurentan i uspješan na tržištu.

ISO 9001:2008 Certifikat
Westermo certifikati

          Poduzeće Microstar d.o.o. u potpunosti odražava navedena stajališta i ciljeve, što je firma Westermo prepoznala i ukazala nam povjerenje ekskluzivnog zastupanja na hrvatskom tržištu.

Westermo u željeznicama
Westermo oprema
Westermo certifikati
Westermo reference
Ethernet na vlakovima
Westermo rješenja za željezničke primjene
Wago u
željeznicama
Wago oprema
Wago certifikati
Wago reference
MICROSTAR - partner u auto- matizaciji željezničkog prometa
Sajmovi željezničke industrije