Microstar
| HOME | WESTERMO | WAGO | ELPRO | KONTAKT |

          Kao vodeći svjetski proizvođač elektrospojne opreme WAGO u ponudi ima više od 23.000 artikala. Ovdje donosimo kratak pregled glavnih kategorija WAGO opreme, za kompletan pregled WAGO asortimana sa povjerenjem nas kontaktirajte ili posjetite WAGO online katalog.

          WAGO asortiman možemo podijeliti u dvije najvažnije kategorije - elektromehaničke komponente za ostvarivanje pouzdanog spoja i elemente za automatizaciju.


          Elektromehaničke komponente za ostvarivanje pouzdanog spoja oprugom - poznate i kao "Wago stezaljke" ili CAGE CLAMP®- su osnovna ideja na kojoj je firma WAGO izgradila svoj uspjeh i međunarodni ugled. Spoj oprugom ima brojne prednosti nad klasičnim spojem "na vijak" - sigurnost, pouzdanost, neosjetljivost na vibracije, uvelike smanjeno vrijeme ožičenja (pogotovo za velike sustave sa velikim brojem vodiča) i eliminiranje potrebe za održavanjem.


Rail-mounted terminal blokovi i rail-mounted terminal blokovski sustav

Širok opseg spojki za montiranje na šinu (rail-mounted) kao i cjelovitih sustava za pouzdan i siguran spoj. Mnoštvo inovacija na polju stezaljki bez vijka postavlja WAGO kao vodeću tržišnu kompaniju - od najmanjih do najvećih stezaljki.


PCB terminalni blokovi i stezaljke

WAGO kao vodeći tržišni proizvođač nudi najveću raznolikost u PCB spojevima, naravno bez vijka sa CAGE CLAMP® ili CAGE CLAMP® S spojevima.


Terminal blokovi i stezaljke

Od orginalnog WAGO push-in konektora za spojne kutije do WINSTA® konektora za instalaciju u građevinama, WAGO nudi sveobuhvatni program sa inovativnom tehnologijom spoja sa oprugom.


Dodatna oprema

WAGO u ponudi ima i široki program materijala za označavanje, alata za pomoć pri montaži i za sigurnu i pouzdanu instalaciju WAGO proizvoda.


 
WAGO je jedan od vodećih proizvođača opreme za automatizaciju, naročito u zgradarstvu. WAGO-I/O-SYSTEM je fleksibilno rješenje neovisno o fieldbusu za decentralizirane automatizacijske zadatke. Sa relejskim, funkcijskim i interface modulima, kao i zaštitom od prenapona, WAGO pruža primjereno rješenje za svaku aplikaciju.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 je najmanji modularni distribuirani I/O sustav neovisan o vrsti i tipu fieldbus veze. Omogućuje uštedu na cijeni i prostoru slobodnim kombiniranjem digitalnih, analognih i I/O modula posebne namjene.
Optimiziran za široki raspon aplikacija:
• fina modularnost: 1,2,4 ili 8 kanala po modulu
• sigurna investicija: dizajn neovisan o korištenom fieldbusu. Fieldbus coupler sa funkcionalnošću PLC-a (kontroler) za distribuirane kontrolne mreže u skladu sa IEC 61131-3
• fleksibilno: digitalno/analogni ulazi/izlazi i specijalne funkcije sa raznom voltažom i tipovima signala mogu se složiti u jednom fieldbus nodu
• pouzdano: odobreno za industrijsku automatizaciju, automatizaciju u zgradarstvu, brodogradnju, i onshore i offshore aplikacije.
• sigurno - čak i u teškim atmosferskim uvjetima


WAGO-I/O-SYSTEM 753

Bus stezaljke s odvojenim nivoom ožičenja. Za određene aplikacije predožičenje komponenti je razumno rješenje, neovisno o elektronici.


WAGO-I/O-SYSTEM 757

senzorske/aktuatorske kutije u efektivnoj IP20/IP67 zaštiti, za rješenja u kojima IP67 pruža dovoljnu fleksibilnost i (cjenovnu) učinkovitost.IPC (IndustrialPC)
je cjenovno učinkovito industrijsko kompaktno PC rješenje za aplikacije kontrole u realnom vremenu. Usprkos svojim malim dimenzijama IPC integrira sve mogućnosti PC-a, uključujući mrežna i fieldbus sučelja, za lokalne i udaljene kontrolne aplikacije.
Maleno kućište je moguće montirati na DIN35 šinu. WAGO I/O module je moguće direktno spojiti.


WAGO TO-PASS
telekontrolni moduli namijenjeni bežičnom prijenosu signala i poruka preko GSM mreže. Mogućnost koja odvaja TO-PASS module od ostalih GSM modema jest izbor do 8 digitalnih/analognih ulaza te do 4 digitalna i 2 analogna izlaza sa mogučnošću postavljanja istih, čime se GSM uredaj proširuje osnovnim mogućnostima PLC-a.


WAGO-I/O-SYSTEM 759

Skup programskih rješenja za rad sa WAGO komponentama, uključujuci WAGO TOPLON® za automatizaciju u zgradarstvu.WAGO-SPEEDWAY 767

nova klasa performansi za automatizaciju bez kontrolnih ormarića.
Power supplies - izvori napajanja, za širok raspon električnih uredaja pri čemu se razni električni i mehanički zahtjevi moraju poštivati.WAGO zaštitni uredaji od prenaponskog udara pomažu u obrani od munja i mrežnih prenapona. Koristeći WAGO PROTECT sustav, korisnici mogu pomoći osiguranju pogona, opreme i podataka, i time spriječiti greške, štetu i skupe popravke.

 

Westermo u željeznicama
Westermo oprema
Westermo certifikati
Westermo reference
Ethernet na vlakovima
Westermo rješenja za željezničke primjene
Wago u
željeznicama
Wago oprema
Wago certifikati
Wago reference
MICROSTAR - partner u auto- matizaciji željezničkog prometa
Sajmovi željezničke industrije