o b a v i j e s t i _

 
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatizacija u zgradarstvu: WAGO KNX koncept
 
 
Svojim KNX IP kontrolerom i KNX/EIB/TP1 modulom WAGO predstavlja inovativni KNX koncept automatizacije u zgradarstvu. Ovim komponentama moguće je realizirati kompleksne, dosad nedostupne aplikacije. Također, korisnici s predhodnim iskustvom u korištenju KNX/EIB standarda kao Ethernet transmisijskog protokola mogu koristiti provjeren i dokazan ETS 3 software čime se ubrzava razvoj i smanjuju troškovi.

 
 Kontroler inteligentnih aplikacija - WAGO KNX IP 750-849. Uređaj je slobodno programabilan, što znači da 750-849 rješava sve probleme otvorene ili zatvorene petlje, bilo da se radi o logičkim operacijama za nadzor prozora, aritmetičkim izračunima za formiranje srednjih i graničnih vrijednosti, opsežnoj HVAC kontroli, kompleksnim operacijama untar scenarijskih postavki itd.


 
 KNX/EIB-TP1 modul 753-646 pruža dvije odvojene funkcije koje se automatski postavljaju, ovisno o aplikaciji. Moguće ga je koristiti kao KNX/EIB sučelje prema slobodno programabilnim kontrolerima WAGO-I/O-SYSTEM 750 serije. U ovom slučaju modul predstavlja standardni KNX/EIB bus node na KNX/EIB strani koji je inkomponiran u KNX/EIB mrežu kroz ETS 3.
Također, moguće je koristiti ovaj modul kao TP1 sučelje za KNX IP router.

 
 


KNX IP kontroler zajedno s KNX/EIB/TP1 modulom čini KNX IP routerom, za spajanje klasičnih TP1 mreža prema Ethernetu. Na taj način moguće je znatno povećati transmisijsku brzinu KNX/EIB mreže. Omogućava visoku razinu prometa podataka na backboneu dok je usko grlo prema nadređenoj vizualizaciji izbjegnuto. ETS 3 također služi KNX IP routeru kao mrežno sučelje za konfiguriranje i postavljanje parametara.
Na ovaj način sa samo dva uređaja (750-849 KNX kontroler + 763-646 KNX/EIT/TP1 modul) WAGO-I/O-SYSTEM 750 se pretvara u multifunkcionalan KNX/EIB uređaj. Time je omogućeno obavljanje funkcija za koje se trenutno mora koristiti više EIB uređaja, dok modularan dizajn i slobodno programiranje omogućavaju fleksibilnu adaptaciju za svaku aplikaciju i zahtjev korisnika.


 
 Uz standardni KNX programerski alat ETS3, korisniku je na raspolaganju i WAGO I/O-PRO CAA software paket. Individualne programe je moguće napisati u bilo kojem od IEC 61131-3 programa (FBD, LD, ST, CFC, FC), a dostupan je i velik broj već pripremljenih rješenja i biblioteka koje olakšavaju upravljanje i kontrolu pojedinih komponenti sustava. Početnici mogu pristupiti gotovim aplikacijama koje sadrže preporuku hardware konfiguracije za svaki pojedini problem. Web stranice za kontrolu i prikaz statusnih poruka također su dostupne. Sve aplikacije je moguće koristiti ili direktno u vlastitom projektu ili kao template za prilagođavanje aplikacije specifičnom problemu, što omogućuje KNX/EIB korisnicima bez predhodnog PLC iskustva korištenje svih komponenti sustava.

 
 


Primjeri gotovih aplikacija: automatizacija jedne sobe (osvjetljenje, sjena, grijanje/hlađenje), multi-axis kontrola sobe, kontrola DALI svjetala sa standardnim preidačima (ili EnOcean radio prekidačima), višestruki aktuator roleta, višestruki aktuator sklopki... Od kompleksnijih već pripremljenih rješenja izdvojit ćemo kontrolu DALI svjetala ili upravljačkih ventila sa BELISIMO MP-Busom, daljinsko očitavanje vrijednosti kroz M-Bus, komunikaciju sa uređajima spojenim na KNX/EIB sabirnicu...
WAGO I/O-PRO CAA software u kombinaciji s WEB serverom u KNX IP kontroleru nudi lagano i lako upravljivo Web browser sučelje kompatibilno sa svakim PC-em, što čini dodatnu vizualizaciju (i skupi software za vizualizaciju) nepotrebnim. Naravno, to omogućuje i pristup s udaljene lokacije kroz Internet, uz odgovarajuće sigurnosne postavke.

 
 


Po promotivnoj cijeni nudimo komplet namijenjen upoznavanju WAGO KNX opreme – KNX Starter Kit. Konfiguracija nudi osnovne informacije za rješavanje različitih upravljačkih zadataka u zgradarstvu, a omogućava i daljnje dodavanje velikog broja različitih modula. Kao i kod ostalih starter kitova cijena je više nego dvostruko niža od ukupne cijene pojedinačnih komponenti uz TRAJNO OGRANIČENJE od jednog kompleta po kupcu.

Za više informacija: WAGO KNX Starter Kit


 
 


Za sve informacije obratite se ovlaštenom WAGO zastupniku za Hrvatsku, poduzeću Microstar d.o.o.   E-mail

 
      Ukoliko ubuduće ne želite primati naše tehničke informacije možete se ODJAVITI SA POPISA OVDJE. 
                                 Microstar d.o.o. za proizvodnju elektroničke opreme, projektiranje, inženjering i trgovinu
                                 Siget 18B, 10020 Zagreb, tel. 01/3647-849, fax. 01/3636-662