o b a v i j e s t i _

 
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul za 3-fazno mjerenje električne snage WAGO 750-493
 
 


    Modul za 3-fazno mjerenje el. snage, koji je predstavio WAGO, integrira opsežno mjerenje mrežnih parametara napajanja s otvorenošću i fleksibilnošću I/O sistema. Smješten u najmanje modularno I/O kučište u industriji, sa samo 12mm širine, visoko integriran 6-kanalni 750-493 modul predstavlja troškovno i prostorno štedljivo rješenje. U jedan niz možemo, direktno jedan na drugi, možemo spojiti više mjernih modula čiji broj ovisi o upotrebljenom PLC-u ili Bus Coupler-u koji se nalazi na početku niza. Montaža je predviđena na standardnu DIN šinu, kao i svi ostali WAGO moduli za automatizaciju.

    Dok većina rješenja za mjerenje parametara el. napajanja dolazi kao samostalna jedinica koje se oslanjaju na mogućnosti spajanja sa eksternim uređajima, 750-493 je komponenta I/O sustava ili distribuiranog upravljačkog sustava. Time je postignuta kompatibilnost sa 16 različitih fieldbus mreža (uključujući Ethernet, Profibus, Modbus i DeviceNet) te se preko odgovarajućeg WAGO Bus Coupler-a može spojiti na PLC različitih proizvođača. Učitavanjem odgovarajućeg GSE file-a u PLC, on ove module „vidi“ kao svoje i čita izmjerene podatke sa njih svojim programskim instrukcijama. Naravno, moguće je i spajanje sa više od 300 različitih digitalnih, analognih i modula specijalne namjene koji sačinjavaju WAGO-I/O-SYSTEM, čime se ostvaruje maksimalna fleksibilnost i učinkovitost u analizi i distibuciji podataka o električnoj mreži. Jedan ili više 750-493 modula spojenih na WAGO kontroler moguće je programirati putem WAGO-I/O-PRO CAA za bilježenje podataka, vremensko označavanje i analizu.

 
 

    6-kanalni modul za mjerenje el. snage ima 3 kanala posvećena naponskim ulazima i tri kanala za strujne ulaze, te je dostupan u 1A i 5A verzijama za podršku standardnim strujnim transformatorima. Inteligentni modul direktno mjeri napon, struju, potrošnju energije i faktor snage (cosφ) da bi izračunao efektivnu snagu i pratio energetsku potrošnju. Podaci koje pruža ovaj modul mogu biti iskorišteni za osiguranje ekonomičnog rada i sigurnost spojene opreme. Na primjer, ovi podaci mogu omogućiti kontrolnom sustavu da optimizira napajanje motoru/stroju, unaprijed zakaže preventivne akcije održavanja u slučaju povišene potrošnje i detektira trenutna ili rastuća opterećenja u motorima i inicira zaštitno gašenje u svrhu zaštite opreme.

 
 

 
 


    750-493 ima 4 statusna LED-a koji ukazuju na stanje sniženog napona za svaku od tri faze, kao i za status modula. Kao i sa svim WAGO-I/O-SYSTEM modulima spojne točke na 750-493 modulu koriste WAGO CAGE-CLAMP® tehnologiju spoja bez vijka za brzo i lagano održavanje i ožičenje. Dodatna pogodnost je upotreba WSB-Markera za pojedinačno označavanje spojnih točaka.

 
 
    750-493 je također dobro prilagođen za automatizaciju u zgradarstvu, gdje može nadzirati opterećenje, ravnotežu i fazne gubitke u spojevima osvjetljenja i HVAC transmisijskim linijama. Time omogućava managerima objekta da se nose s rastućim energetskim troškovima i promjenjivim tarifama el. snage vezanima uz potrošnju.
Za detaljne podatke:

WAGO 750-493 Datasheet                      WAGO 750-493 Manual

 
 Za sve informacije obratite se ovlaštenom WAGO zastupniku za Hrvatsku, poduzeću Microstar d.o.o.   E-mail

 
      Ukoliko ubuduće ne želite primati naše tehničke informacije možete se ODJAVITI SA POPISA OVDJE. 
                                 Microstar d.o.o. za proizvodnju elektroničke opreme, projektiranje, inženjering i trgovinu
                                 Siget 18B, 10020 Zagreb, tel. 01/3647-849, fax. 01/3636-662, www.micro-star.hr